تیزر آموزش دوخت پرده

تیزر آموزش دوخت پرده توسط اقای محمد نصیری مربوط به سال 88

از سال 88 قصد آموزش دوخت پرده و در حد توان مفید بودن مطالب تخصصی برای همکاران پرده دوز و نصاب پرده را داشته ایم.

انشالله در سال 99 قصد کامل کردن ویدیو های آموزشی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات دوخت و نصب همکاران پرده فروش را داریم.